Numer telefonu

  Email

  Kwota kredytu?

  Cel kredytu?

  Okres kredytu?

  Czy kredyt będzie zabezpieczony nieruchomością ?

  PKD Działalności?

  Od kiedy prowadzona

  Dochód na PIT za ubiegły rok ?

  Przychód z PIT za ubiegły rok?

  Przychód z PIT za ubiegły rok?

  Dochód za rozliczone miesiące bieżącego roku?

  Przychód za rozliczone miesiące bieżącego roku?

  Czy występuje amortyzacja? Jeśli tak wysokość za ubiegły oraz bieżący rok ?

  Forma rozliczania z urzędem skarbowym, oraz rodzaj płaconego podatku?

  Średnio miesięczny dochód netto (po odliczeniu ZUS i podatków) za okres ostatnich 12M?

  Wysokość składki ZUS ? Czy jest ujęta w kosztach ?

  Kredyty – Gotówkowe? Wysokość kapitału pozostałego do spłaty oraz wysokość miesięcznej raty?

  Kredyty Hipoteczne? / Wysokość kapitału pozostałego do spłaty oraz wysokość miesięcznej raty?

  Limity w rachunku (debet) – przyznane limity, czy limit jest obciążony?

  Karty Kredytowe – przyznane limity, czy są obciążone?

  Alimenty?

  Inne Kredyty/Leasingi lub zobowiązania poza bankowe (Chwilówki)