W ile osób bierzesz kredyt

  Numer telefonu

  Email

  Cel kredytowania?

  Cena nieruchomości?

  Wkład własny?

  Kwota kredytu?

  Okres Kredytu?

  Ilość kredytobiorców?

  Wiek Kredytobiorcy/ów?

  Ilość osób na utrzymaniu? (Dzieci)?

  W jakim Banku prowadzony jest rachunek?

  Dochody pierwszego klienta

  Od kiedy prowadzona?

  Dochód na PIT za ubiegły rok ?

  Przychód z PIT za ubiegły rok?

  Dochód za rozliczone miesiące bieżącego roku ?

  Przychód za rozliczone miesiące bieżącego roku ?

  Czy występuje amortyzacja? Jeśli tak wysokość za ubiegły oraz bieżący rok ?

  Średni miesięczny dochód netto z ostatnich 3/6 miesięcy

  Od kiedy zatrudnienie w obecnej firmie ?

  Jeśli umowa na czas określony proszę podać datę końca umowy.

  Średniomiesięczny dochód z ostatnich 3 miesięcy ?

  Średniomiesięczny dochód z ostatnich 6 miesięcy?

  Średni miesięczny dochód netto z ostatnich 3/6 miesięcy

  Od kiedy zatrudnienie w obecnej firmie ?

  Jeśli umowa na czas określony proszę podać datę końca umowy.

  Średniomiesięczny dochód z ostatnich 6 miesięcy ?

  Średniomiesięczny dochód z ostatnich 12 miesięcy?

  Dochody drugiego klienta

  Od kiedy prowadzona?

  Dochód na PIT za ubiegły rok ?

  Przychód z PIT za ubiegły rok?

  Dochód za rozliczone miesiące bieżącego roku ?

  Przychód za rozliczone miesiące bieżącego roku ?

  Czy występuje amortyzacja? Jeśli tak wysokość za ubiegły oraz bieżący rok ?

  Średni miesięczny dochód drugiego klienta netto z ostatnich 3/6 miesięcy

  Od kiedy zatrudnienie w obecnej firmie ?

  Jeśli umowa na czas określony proszę podać datę końca umowy.

  Średniomiesięczny dochód z ostatnich 3 miesięcy ?

  Średniomiesięczny dochód z ostatnich 6 miesięcy?

  Średni miesięczny dochód drugiego klienta netto z ostatnich 3/6 miesięcy

  Od kiedy zatrudnienie w obecnej firmie ?

  Jeśli umowa na czas określony proszę podać datę końca umowy.

  Średniomiesięczny dochód z ostatnich 6 miesięcy ?

  Średniomiesięczny dochód z ostatnich 12 miesięcy?

  Limity w rachunku (debet) – przyznane limity, czy limit jest obciążony?

  Karty Kredytowe – przyznane limity, czy są obciążone?

  Alimenty?

  Inne Kredyty/Leasingi lub zobowiązania poza bankowe (Chwilówki)