Kredyt Hipoteczny

We współczesnej Polsce kredyt hipoteczny stał się jedną z najpewniejszych dróg wejścia w posiadanie wymarzonego mieszkania, domu lub działki pod jego budowę. Wielu młodych ludzi - singli, małżeństw, rodzin - pragnie się usamodzielnić i wyprowadzić od rodziców, zrezygnować z wynajmu i wreszcie być "na swoim" czy też po prostu powiększyć metraż i zmienić lokal na większy. Wszystko to umożliwia właśnie kredyt hipoteczny, w którego zaciągnięciu - w najkorzystniejszej formie, jak najniższej racie i oprocentowaniu - pomagamy. Doświadczenie pozwala nam na uzyskanie kredytu na mieszkanie również w przypadku osiągania dochodów w oparciu o umowy cywilnoprawne (dzieło, zlecenia) oraz dochodów z pracy zagranicą.

Kto może ubiegać się o kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny (lub kredyt na mieszkanie) co do zasady dostępny jest dla każdej osoby, która jest pełnoletnia, dysponuje ważnym dowodem osobistym i uzyskuje udokumentowany dochód z tytułu umowy o pracę (zarówno na czas nieokreślony, jak i określony), umów cywilnoprawnych (umowy o dzieło i umowy zlecenia) oraz kontraktu, prowadzenia działalności gospodarczej, najmu i mianowania. Kredyt hipoteczny mogą także uzyskać osoby, które zarabiają zagranicą i w innej niż polski złoty walucie. Skontaktuj się z nami - sprawdzimy, na jakie finansowanie możesz liczyć.

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami!

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych